دوره آموزش ضبط استودیویی در استودیوی استاد تفرشی

آموزش استودیو

دوره آموزش ضبط استودیویی در استودیوی استاد بزرگ امیر تفرشی

حمیدرضا خاتونی- رضا پور زرگر-

#حمیدرضا_خاتونی

#استودیو