راهنمایی و انتخاب آموزش های غیرحضوری  و مشاوره بهترین گزینه برای شما دوست گرامی

در این بخش شما میتوانید تمام عناوین آموزش های غیرحضوری  آکادمی خاتونی را مشاهده کرده و توضیحات  حمیدرضا خاتونی درباره هریک از این درس ها را ببینید

chevron-down

چرا دوره اینفوگرافیک مناسب من است؟

با اینفوگرافیک چه کارهای می توانیم بکنیم!

  • اینفوگرافیک جدیدترین روش دنیا برای تاثیرگذاری بسیار موثر بر روی مخاطبان است.

  • با یادگیری اینفوگرافیک که علم جذاب کردن، تصویری کردن و ویروسی کردن اطلاعات است می توانید در شبکه  های اجتماعی، سایت ، رورنامه  و هر محدوده اطلاعاتی ،مخاطبان بسیار زیادی را جذب کنید.

  • با اینفوگرافیک می توانید در کمتر از ۴ تا ۷ ثانیه مخاطب تان را جذب کنید و کاری کنید مطلب تان را با علاقه به اشتراک بگذارد.

با یادگیری اینفوگرافیک:

می توانید محتوای جذاب و درجه یک بسازید.

بدون دانش طراحی:

اینفوگرافیک حرفه ای

درجه یک بسازید

بدون دانش طراحی:

موشن گرافیک به ارزش ۳ میلیون تومان بسازید

بدون دانش طراحی:

فرمول های تاثیرگذاری روی مخاطبان را می آموزید

<<<

چرا باید در دوره ویدیو مارکتینگ و ساخت ویدیوهای تاثیرگذار شرکت کنم؟

چرا این دوره مناسب شماست؟

اگر می خواهید ببینید این علم چقدر به پیشرفت تان کمک می کند و رقیبان خود را با این روش چطور می توانید فلج کنید مشاوره و راهنمایی استاد خاتونی که به صورت ویدیویی مخصوص شما دوست عزیز آماده شده است را مشاهده بفرمایید.

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

<<<

آیا با صفحه آرایی می توانم شغل خوبی داشته باشم و به درآمد برسم! 

آموزش صفحه آرایی برای من مناسب است؟

اگر می خواهید ببینید این علم چقدر به پیشرفت تان کمک می کند و رقیبان خود را با این روش چطور می توانید فلج کنید مشاوره و راهنمایی استاد خاتونی که به صورت ویدیویی مخصوص شما دوست عزیز آماده شده است را مشاهده بفرمایید.

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

Check out our custom build tool for creating conversion boosting landing pages:

<<<

{tcb_current_year} Thrive Landing Pages. All rights Reserved | Disclaimer