آکادمی خاتونی با تجربیات متنوعی که از  سال ۸۳ با همکاری با رسانه ها و سازمان های مختلف گرفته  است با  ایجاد سایت آکادمی خاتونی که با تلاش استاد و همکاران ایشان حدود ۳ سال است به فعالیت های منتنوع آموزشی و خدماتی پرداخته است در این چند سال بیش از هزاران مخاطب با ما در ارتباط بوده اند و از خدمات ما استفاده کرده اند خوشحالیم به عرض تان برسانیم که می خواهیم در این سایت بسیار سریعتر و نزدیکتر به شما باشیم تا بتوانیم در کنار شما نتایج بزرگ کسب کنیم به لطف خدای مهربان.